6971809878 Πέρδικα, Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτίας giorgio-a3@hotmail.com
hero image

Σύνδεσμος ηλεκτρολόγων Θεσπρωτίας

Σύνδεσμος ηλεκτρολόγων Θεσπρωτίας

 

Ο Σύνδεσμος μας διοργάνωσε σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για την τεχνική ΚΝΧ, ένα διήμερο σεμινάριο για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα έξυπνα κτίρια, με τον τίτλο Practical ΚΝΧ. Πρόκειται στην ουσία για το επόμενο στάδιο του σεμιναρίου των 50 ωρών που είχαμε διοργανώσει με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση. Σαν συνέχεια της εκπαίδευσης μας στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το σεμινάριο αυτό περιλάμβανε περισσότερες από 16 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής εξάσκησης προγραμματισμού σε σύγχρονες ΚΝΧ συσκευές της Siemens και με την τελευταία έκδοση λογισμικού ETS5 σε πραγματικές συνθήκες. 

Στο σεμινάριο δήλωσαν συμμετοχή ένδεκα συνάδελφοι του συνδέσμου μας, από αυτούς που είχαν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο τον 50 ωρών. 

Βασισμένο στις νέες απαιτήσεις της ΚΝΧ Association το σεμινάριο Practical ΚΝΧ, εκτός από την αποδοτική πρακτική εκπαίδευση, μας έδωσε και την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις ΚΝΧ (πρακτικές και θεωρητικές) για την πιστοποίηση μας και την εισαγωγή στους ΚΝΧ Partners. 

Η πιστοποίηση αυτή, βέβαια εκτός από την παρακολούθηση των σεμιναρίων προϋποθέτει και καλή προετοιμασία, αλλά ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας δίνεται στον υποψήφιο η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει σε επόμενη εξέταση/σεμινάριο. 

Ο Σύνδεσμος μας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Ευάγγελο Βασιλόπουλο υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΚΝΧ της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., τον κ. Γιώργο 

Σαρρή πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΚΝΧ και όλα τα μέλη του που πίστεψαν και συνέβαλαν και σε αυτήν μας την προσπάθεια. 

Ο Σύνδεσμός μας θα προσπαθεί διαρκώς για την βελτίωση των γνώσεων και την αύξηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών μελών του που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο συγκεκριμένο πεδίο το οποίο προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και οφέλη στους ίδιους αλλά και στους καταναλωτές. Μέσα από το δελτίο αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε και όσους από τους υπόλοιπους συνδέσμους της ΠΟΣΕΗ ανά την Ελλάδα έχουν μέλη που παρακολούθησαν το 50ωρο σεμινάριο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας πιστοποίηση ΚΝΧ Partner. 

Τέλος ο Σύνδεσμος μας θα είναι πάντα στην διάθεση κάθε καταναλωτή που χρειάζεται ενημέρωση, πληροφορίες, u953 ιδέες και λύσεις σχετικά με τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα έξυπνα κτίρια.

 

www.sivota-news.blogspot.com

Πίσω